Gen, Egalitate, Nediscriminare! – dezvoltarea retelei informale a ONG-urilor G.E.N.

Obiectiv:

Consolidarea si cresterea capacitatii retelei de ONG-uri G.E.N. de a-si indeplini misiunea si obiectivele asumate si de a deveni unul dintre actorii influenti in domeniul integrarii egalitatii de gen in politicile publice nationale si locale. 

Beneficiari

  • 35 de ONG-uri membre ale Retelei G.E.N. si reprezentantii acestora

Activitati

  • Desfasurarea Adunarii Generale a Retelei G.E.N. pentru adoptarea mecanismelor de functionare a Retelei si a Planului de Actiune pe termen scurt si mediu;
  • Desfasurarea a 4 sesiuni de training pentru membrii Retelei, destinate cresterii capacitatii organizatiilor de a deveni sustenabile prin instruire specifica: “Functionarea Fondurilor Structurale”; „Project Cycle Management”; „Dezvoltare organizationala”; „Advocacy si lobby”;
  • Desfasurarea training-ului „Egalitatea de GEN: O provocare asumata de Retea”.

Parteneri:
- Fundatia ProWomen, Iasi;
- Centrul Euroregional pentru Democratie, Timisoara.

Durata:
decembrie 2006 – noiembrie 2007

Finantatori:
Uniunea Europeana, prin Programul PHARE – Societatea Civila, Componenta 1 – Dezvoltarea Sectorului ONG si CPE - Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu fonduri primite de la Fundatia Soros Romania