Dezvoltarea capacitatilor profesionistilor care ofera educatie si consiliere pentru cariera in vederea reducerii vulnerabilitatii la trafic a copiilor si tinerilor din comunitatile marginalizate

Obiectiv:

Dezvoltarea unor servicii de consiliere privind orientarea profesionala si dezvoltarea carierei copiilor si tinerilor, aflati in situatii de risc, si a parintilor acestora.

Beneficiari

  • 30 de profesionisti – asistenti sociali, psihologi din centrele de plasament, consilieri scolari si de cariera din Botosani, Bucuresti, Giurgiu si Iasi;
  • 30 de factori de suport, reprezentanti ai unor organizatii/departamente guvernamentale si neguvernamentale.

Activitati

- Dezvoltarea unui curriculum pentru prevenirea traficului si exploatarii prin munca a copiilor si tinerilor, in special a celor din comunitatile rome si din cele sarace, axat pe dezvoltarea carierei si integrarea tinerilor pe piata muncii, destinat reprezentantilor ONG-urilor implicate in combaterea exploatarii prin munca a copiilor, reprezentantilor institutiilor publice de la nivel local (directii de protectie a copilului, inspectorate scolare, centre de plasament, scoli, licee, centre de asistenta psihopedagogica, agentii judetene de ocupare a fortei de munca etc.), profesionistilor care vin in contact cu copii cu risc de a fi exploatati prin munca (consilieri scolari, psihologi si asistenti sociali din directiile de protectie a copilului, consilieri de cariera din agentiile de ocupare a fortei de munca, profesori etc.);


Componentele curriculum-ului sunt:  • identificarea copiilor si tinerilor cu risc de a fi exploatati prin munca sau/si traficati sexual;

  • dezvoltarea abilitatilor si caracteristicilor lor individuale;

  • consilierea vocationala si de cariera a tinerilor si copiilor vulnerabili;

  • promovarea de standarde privind munca tinerilor si copiilor;

  • consilierea vocationala si de cariera a adultilor (parinti, frati, surori ai/ale copiilor vulnerabili).


- Echipa de profesionisti – 38 de psihologi, asistenti sociali, consilieri scolari si de cariera din Botosani, Bucuresti, Giurgiu si Iasi, formati pentru derularea de activitati practice vizand prevenirea exploatarii copiilor prin munca;


- 10 coordonatori si consilieri din centre de tineret, formati pentru a detine competente sporite in lucrul cu copiii din aceste centre (in special in ceea ce priveste identificarea copiilor cu risc crescut de a fi exploatati, dezvoltarea abilitatilor de viata independenta a copiilor cu risc si modificarea atitudinilor copiilor cu privire la munca copiilor, sexualitate, migratie, importanta scolii);


- Scrisoare deschisa adresata de CPE impreuna cu Biroul International al Muncii – Programul International pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO – IPEC) conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin care se solicita imbunatatirea Regulamentului Scolar, astfel incat acesta sa devina o baza pentru activitatile educationale menite sa asigure dezvoltarea copiilor si eliminarea abuzurilor asupra acestora.

Durata:
aprilie 2005 – martie 2006

Finantatori:
Departamentul de Munca al Guvernului SUA prin Biroul International al Muncii – Programul International pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO - IPEC) si CPE cu fonduri de la Fundatia pentru o Societate Deschisa si Network Women’s Program, OSI New York