Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor

Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor este o structura informala, fara personalitate juridica, ce reuneste organizatii active in domeniul promovarii drepturilor femeilor, al protejarii victimelor violentei de gen si al combaterii discriminarii pe criterii de gen.

Misiunea declarata a Retelei este cresterea gradului de protectie a femeilor victime ale violentei prin imbunatatirea legislatiei, a serviciilor si asigurarea accesului la educatie si informare si prevenirea victimizarii si re-victimizarii prin educatie, informare, lobby si advocacy.

Obiectivele specifice


 • Advocacy la nivel national pentru o legislatie care sa protejeze eficient victimele:


  • Ordin de protectie de urgenta

  • Proceduri de supraveghere a punerii in aplicare a ordinului de protectie

  • Criterii pentru deschiderea actiunii penale din oficiu impotriva agresorului


 • Armonizarea legislatiei cu prevederile Conventiei de la Istanbul

 • Finantarea serviciilor private prin subcontractare

 • Promovarea serviciilor specializate pentru victimele violentei impotriva femeilor cu prioritate infiintarea unor centre de interventie in situatii de criza

 • Advocacy pentru crearea si imbunatatirea unor mecanisme de finantare a serviciilor de asistenta si suport pentru victime si de educatie de catre autoritatile locale si centrale

 • Dezvoltarea unui program de educatie pentru agresorii domestici

 • Sensibilizarea comunitatii la fenomenul de violenta impotriva femeilor, astfel incat membrii comunitatilor sa fie capabili de actiuni concrete ce exprima intoleranta fata de violenta

 • Formare continua pentru profesionistii din domeniu pe componentele prevenire, interventie si monitorizare pentru victime si agresori

 • Documentarea fenomenului violentei impotriva femeilor, printr-o abordare intersectoriala care sa identifice problemele specifice traite de femei la intersectia dintre gen, etnie, statut economic, varsta, orientare sexuala, apartenenta religioasa etc.

 • Elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de actiune al Retelei revizuit anual

 • Formarea unor practici profesionale comune

 • Atragerea de fonduri si de noi membri pentru sustenabilitatea retelei


Domenii : advocacy, reforma penala, educatie, servicii pentru victimele violentei in familie, servicii pentru victimele violentei sexuale, drepturile omului si drepturile femeilor, lucru in comunitati cu femei rome, cercetare si activism feminist. In cadrul retelei exista 10 furnizori de servicii pentru victime.

Reteaua s-a cristalizat in perioada 2011 – 2014 prin activitati in special de lobby, advocacy si campanii publice pentru modificarea Legii 217/2003 Republicata, in special pentru introducerea ordinului de protectie.

Rezultatele activitatilor realizate ca Retea au fost: promovarea si popularizare ordinului de protectie pe canalele specifice fiecarei organizatii, monitorizarea implementarii ordinului de protectie prin culegerea datelor referitoare la dosarele de cerere de emitere a unui ordin de protectie din toate instantele din Romania, harta serviciilor pentru victimele violentei in familie realizata in parteneriat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Virstnice – Directia pentru Protectia Copilului (2013) si actualizarea acesteia, constientizarea publicului larg cu privire la necesitatea implicarii institutiilor centrale si locale pentru cresterea gradului de protectie al femeilor victime ale violentei in familie, “Studiul la nivel national cu privire la implementarea ordinelor de protectie” editiile 2013, 2014 si 2015, “Studiul exploratoriu privind serviciile sociale pentru victimele violentei in familie – 2013”, „Cat costa o victima a violentei in familie? – Analiza finantarilor serviciilor publice 2014”, campanie de strangere de semnaturi din randul membrilor Parlamentului Romaniei pentru sustinerea celor 6 masuri urgente pentru siguranta femeilor in familie in urma careia 100 de politicieni au semnat Declaratia promovata de Retea, campanii de informare si sensibilizare realizate in 2013 si 2014 pe durata celor 16 zile de activism impotriva violentei supra femeilor.

Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor isi asuma sa fie continuatoarea Coalitiei Nationale a ONGurilor Implicate in Programe privind Violenta impotriva Femeilor activa in perioada 2002 – 2007 care a contribuit in mod esential la modelarea contextului legislativ specific necesar pentru protectia victimelor. 11 dintre organizatiile membre ale actualei Retele au fost membre ale Coalitiei.

Organizatiile membre in Retea


 1. Asociatia TRANSCENA, Bucuresti

 2. Asociatia Femeilor Impotriva Violentei  ARTEMIS, Cluj-Napoca,

 3. Fundatia SENSIBLU, Bucuresti,

 4. Asociatia GRADO – Grupul Roman pentru Apararea Drepturilor Omului, Bucuresti,

 5. Fundatia Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Bucuresti,

 6. Asociatia pentru Libertate si Egalitate de Gen, A.L.EG., Sibiu,

 7. Asociatia Centrul de Dezvoltare Curriculara si Studii de Gen: FILIA, Bucuresti

 8. Asociatia FRONT,  Bucuresti,

 9. Asociatia ANAIS, Bucuresti,

 10. E-ROMNJA – Asociatia pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome, Bucuresti

 11. Institutul Est European pentru Sanatatea Reproducerii – IEESR, Tg Mures

 12. Fundatia Centrul de Mediere si Securitate Comunitara – CMSC, Iasi

 13. PAS  ALTERNATIV, Brasov

 14. Asociatia pentru Promovarea Femeilor din Romania, Timisoara

 15. Societatea Doamnelor Bucovinene, Suceava

 16. Asociatia ATENA DELPHI, Cluj-Napoca

 17. Asociatia „Victorie Impotriva Violentei, Abuzului si Discriminarii – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca

 18. Asociatia SEVA – Sanse egale – Valoare – Autoritate, Suceava

 19. Asociatia SPICC – Solidaritate, Participare, Incluziune, Comunicare, Cooperare, Timisoara

 20. Asociatia Quantic, Bucuresti

 21. Asociatia All for family, Constanta

 22. Asociatia Femeilor Universitare, Bucuresti

 23. Asociatia „Victorie Impotriva Violentei,Abuzului si Discriminarii – V.I.V.A.D.“ Cluj-Napoca

 24. Asociatia Viitor – Integritate – Succes (V.I.S), Constanta

Proiect finantat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în Romania.
Site: https://violentaimpotrivafemeilor.ro/