';
Image module
Image module

Adresa: Strada Drumetului, nr. 2A, sector 3, Bucuresti
E-mail: info@cpe.ro
Tel: 0314 273 499 / 0723 221 196
Fax: 0314 273 498

Egalitatea de sanse pentru femei si barbati – valoare europeana

Egalitatea de sanse pentru femei si barbati – valoare europeana

Obiectiv:

Instruirea si informarea membrilor CNS Cartel ALFA in problematica egalitatii de sanse pentru femei si barbati pe piata muncii, familiarizarea acestora cu modelele si standardele europene referitoare la aceasta problematica si distribuirea, in cadrul confederatiei, a unor materiale continand informatii si bune practici cu privire la: acces pe piata muncii si angajare, raporturi de munca, protectia maternitatii, hartuire sexuala.

Beneficiari

  • 80 de membri din toata tara ai CNS Cartel ALFA, persoane cu functii de conducere si persoane cu atributii de asigurare a respectarii egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati la locul de munca.

Activitati

  • Organizarea si desfasurarea cursurilor de informare si instruire in problematica egalitatii de sanse in domeniul muncii la nivel national si european a 80 de membri ai confederatiei;
  • Elaborarea, editarea si distribuirea in cadrul confederatiei a unor materiale cu informatii si bune practici nationale si europene privind egalitatea de sanse in domeniul muncii pentru reprezentantii confederatiei, angajati si angajatori;
  • Informarea in problematica egalitatii de sanse pentru femei si barbati in domeniul muncii a 1.000 de membri de sindicat.

Partener:
Confederatia Nationala a Sindicatelor Cartel ALFA

Durata:
decembrie 2004 – septembrie 2005

Finantatori:
Uniunea Europeana prin programul PHARE 2003, Programul de Micro-Proiecte – FONDUL EUROPA si CPE cu fonduri primite de la Fundatia pentru o Societate Deschisa si Network Women’s Program, OSI New York

Comments
Share
Silvia Burcea