BRIGHT pentru Femei

Lipsa de participare a femeilor migrante din UE la viata sociala si democratica a comunitatilor in care merg sa munceasca este profund legata de „invizibilitatea” lor. Necesitatea politicilor de incluziune

BRIGHT For Women

The lack of EU migrant women’s participation in the social and democratic life of hosting communities is deeply connected to their “invisibility”: the absence of social and labour integrated policies,

Centrul pentru Promovarea Femeilor

Centrul pentru Promovarea Femeilor Obiectiv: Cresterea implicarii femeilor somere din Fagaras pe piata muncii, prin dezvoltarea unui mecanism de includere socio-economica, cu participarea tuturor partenerilor sociali implicati, atat autoritatile publice

Femeile – promotor al dezvoltarii locale

Femeile – promotor al dezvoltarii locale Obiectiv: Proiectul si-a propus cresterea accesului femeilor pe piata muncii, prin desfasurarea unor programe de instruire, consultanta si promovare a serviciilor pe care le

Dezvoltarea expertizei si sustenabilitatii ONG-urilor din Oltenia

Obiectiv: Intarirea rolului in comunitate al organizatiilor neguvernamentale din Oltenia care sunt active in promovarea drepturilor femeilor, care au programe adresate femeilor sau beneficiare femei, precum si al oricaror altor

Egalitatea de sanse pentru femei si barbati – valoare europeana

Obiectiv: Instruirea si informarea membrilor CNS Cartel ALFA in problematica egalitatii de sanse pentru femei si barbati pe piata muncii, familiarizarea acestora cu modelele si standardele europene referitoare la aceasta

Cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale…

Cresterea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din Romania de a integra egalitatea de sanse intre femei si barbati in activitatile desfasurate. Obiective: – Intarirea capacitatii organizatiilor neguvernamentale din Romania de a integra

Sa asiguram sanse egale pentru femei si barbati la locul de munca

Scop si obiective Dezvoltarea unui parteneriat comunitar intre CPE si companii, firme mici si mijlocii, institutii ale statului, ONG-uri, firme care asigura servicii externalizate de personal (recrutare, instruire, sanatate ocupationala

Impreuna pentru combaterea discriminarii pe piata muncii

Obiectiv: Cresterea rolului, vizibilitatii si sustenabilitatii a 20 de organizatii neguvernamentale din toate regiunile tarii, active in combaterea discriminarii pe piata muncii. Beneficiari 20 de ong-uri active in combaterea discriminarii