';
Image module
Image module

Adresa: Strada Drumetului, nr. 2A, sector 3, Bucuresti
E-mail: info@cpe.ro
Tel: 0314 273 499 / 0723 221 196
Fax: 0314 273 498

Fii european: implica-te in problemele comunitatii!

Fii european: implica-te in problemele comunitatii!

Obiective:

– Sporirea capacitatii a 15 licee din Bucuresti, Timisoara si Constanta de a derula activitati de educatie civica in perspectiva integrarii europene;
– Dezvoltarea unui grup de profesori promotori si cresterea competentelor acestora pentru activitati de formare a tinerilor privind participarea sociala, tratamentul egal pentru femei si barbati si implicarea in solutionarea problemelor comunitatii legate de egalitatea de sanse;
– Implicarea tinerilor in activitati civice in spiritul valorilor si standardelor europene, cu accent pe tratamentul echitabil pentru femei si barbati;
– Promovarea valorilor proiectului catre purtatori de mesaj: autori de manuale, coordonatori de reviste scolare sau posturi de radio din licee, editori de carte scolara, factori de decizie in domeniul educatiei.

Beneficiari

 • 1.200 de elevi si 50 de profesori din 15 licee pilot;
 • 50 purtatori de mesaj: autori de manuale, coordonatori de reviste scolare sau posturi de radio din licee, editori de carte scolara, factori de decizie in domeniul educatiei;
 • 40 profesori metodisti de la Casa Corpului Didactic.

Activitati

 • “Fii european: promoveaza si sustine egalitatea de gen!”- ghid de educatie civica pentru sustinerea si promovarea egalitatii de sanse pentru femei si barbati, destinat profesorilor de liceu;
 • ”Fii european: implica-te in problemele comunitatii!” – instrumente si resurse destinate promotorului egalitatii de sanse pentru femei si barbati – ghid in care sunt descrise tinerilor o serie de instrumente practice de implicare comunitara;
 • Sesiuni de instruire a 45 de profesori-facilitatori civici;
 • Formarea a peste 1.000 de tineri promotori in tehnici si metode de implicare comunitara si de combatere a discriminarilor de gen;
 • Realizarea unor anchete sociale de identificare si analiza a problemelor cu care se confrunta comunitatea locala din perspectiva egalitatii de sanse si a incalcarii drepturilor femeii;
 • Conceperea si aplicarea unei strategii de interventie pentru problema prioritara din comunitatea in care se afla scoala;
 • Organizarea a 2 Forumuri Nationale cu participarea purtatorilor de mesaj si a reprezentantilor Caselor Corpului Didactic pentru diseminarea rezultatelor proiectului;
 • Campanii de combatere a discriminarilor de gen desfasurate in 15 scoli;
 • Sensibilizarea si informarea a 51 de factori de decizie din domeniul educatiei si 40 de reprezentanti ai Caselor Corpului Didactic din tara privind necesitatea integrarii dimensiunii de gen in educatie.

Partener:
Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti

Perioada:
decembrie 2003 – august 2004

Finantatori:
Comisia Europeana prin PHARE, 2001 – Componenta Educatie civica si CPE din fonduri primite de la Fundatia pentru o Societate Deschisa si Network Women’s Program, OSI New York

Comments
Share
Silvia Burcea