';
Image module
Image module

Adresa: Strada Drumetului, nr. 2A, sector 3, Bucuresti
E-mail: info@cpe.ro
Tel: 0314 273 499 / 0723 221 196
Fax: 0314 273 498

Parteneriat social pentru locuri de munca mai bune

Parteneriat social pentru locuri de munca mai bune

Obiectiv:

Dezvoltarea capacitatii organizatiilor neguvernamentale de a desfasura, in parteneriat cu angajatorii, angajatii si institutiile statului cu responsabilitati in domeniul aplicarii legislatiei muncii, activitati care determina punerea in practica a legislatiei nationale si europene privitoare la egalitatea de sanse pentru femei si barbati si la sanatatea la locul de munca.

Beneficiari

  • 50 de membri din 10 organizatii sindicale, patronale sau din asociatii ale intreprinderilor mici si mijlocii si alte organizatii nonprofit din Romania

Activitati

  • Identificarea modalitatilor prin care organizatiile din grupul tinta al proiectului initiaza si dezvolta parteneriate si dialog social;
  • Crearea instrumentelor de lucru destinate organizatiilor beneficiare, pentru a promova, sensibiliza, mobiliza si negocia pe aspecte privind probleme de gen si de sanatate ocupationala;
  • Formarea reprezentantilor organizatiilor beneficiare pe urmatoarele teme: Siguranta si sanatate la locul de munca, Dezvoltare profesionala a angajatilor, femei si barbati (traininguri, promovare si evaluare a performantelor), Construire de sisteme echitabile de salarizare si politici de maternitate si parentalitate;
  • Activitati de coaching (individual sau de echipa) cu beneficiarii trainingurilor si/sau cu alti reprezentanti ai organizatiei.

Durata:
octombrie 2006 – august 2007

Finantatori:
Uniunea Europeana, prin Programul PHARE – Societatea Civila, Componenta 2 – Adaptarea si implementarea acquis-ului comunitar si CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, cu fonduri primite de la Fundatia Soros Romania

Comments
Share
Silvia Burcea