';
Image module
Image module

Adresa: Strada Drumetului, nr. 2A, sector 3, Bucuresti
E-mail: info@cpe.ro
Tel: 0314 273 499 / 0723 221 196
Fax: 0314 273 498

GENDERIS

GENDERIS

GENDERIS – Dimensiunea de gen in politici si activitati de prevenire a traficului de persoane in Romania, Italia si Spania

Principalele activitati:

– Analiza politicilor si activitatilor de prevenire a traficului pentru exploatare sexuala din perspectiva de gen (la nivelul Uniunii Europene, cu accent special asupra situatiei din România, Italia si Spania) si elaborarea unui raport;
– Documentare asupra bunelor practici privind prevenirea traficului pentru exploatare sexuala din perspectiva de gen la nivel european si elaborarea unui catalog cu bune practici;
– Elaborarea si diseminarea unui instrument de lucru privind integrarea perspectivei de gen la nivelul activitatilor de prevenire a traficului pentru exploatare sexuala;
– Pilotarea a trei tipuri de activitati de prevenire a traficului pentru exploatare sexuala care integreaza perspectiva de gen, in Romania, Italia si Spania;
– Elaborarea de linii directoare si recomandari pentru dezvoltarea si implementarea politicilor de prevenire a traficului pentru exploatare sexuala din perspectiva de gen;

Instrumente

Raport de cercetare: Dimensiunea de gen in politici si activitati de prevenire a traficului de fiin?e umane in Romania, Italia si Spania – documentul este o analiza a principalelor documente legislative în domeniul traficului de fiin?e umane în vigoare în România. În raport se reg?sesc opinii ?i percep?ii asupra modului în care perspectiva de gen este integrat? în prevederi, politici ?i ac?iuni menite s? previn? ?i s? diminueze fenomenul traficului pentru exploatare sexual? în România. Cercetarea calitativ? a fost realizat? în contextul unei activit??i mai largi în cadrul proiectului, care a presupus analiza politicilor ?i a activit??ilor de prevenire a traficului pentru exploatare sexual? din perspectiv? de gen la nivelul fiec?ruia dintre cele trei state-membre partenere (România, Italia, Spania), atât prin intermediul document?rii informa?iilor disponibile public, cât ?i prin intermediul realiz?rii unor interviuri cu actori importan?i în domeniu (reprezentan?i ai autorit??ilor publice ?i organiza?iilor neguvernamentale).

Ghid practic pentru implementarea initiativelor bazate pe gen in vederea unei abordari mai eficiente a fenomenului traficului de fiinte umane. Genul conteaza! – acest ghid propune o metodologie centrata pe gen care sa sustina munca profesionistilor implicati in prevenirea TFU. Principalele obiective ale ghidului sunt: introducerea unui cadru conceptual pentru o metodologie centrata pe gen in lupta impotriva traficului de fiinte umane (TFU), prezentarea si dezbaterea perspectivei de gen in campanile de informare ?i con?tientizare. Ghidul se adreseaz? profesioni?tilor din domeniu care activeaz? în institu?ii publice sau in organiza?ii neguvernamentale.

Comments
Share
Silvia Burcea